slot
มารู้จักระบบการทำงานของสมองซีกซ้าย และ สมองซีกขวากัน
ไม่มีหมวดหมู่

มารู้จักระบบการทำงานของสมองซีกซ้าย และ สมองซีกขวากัน

วันนี้เรานำสาระดีๆมาให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาทในร่างกายของเรากัน มารู้จักระบบการทำงานของสมองซีกซ้าย และ สมองซีกขวากัน สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับฉัน ในระบบประสาทส่วนกลางมีสามชั้นที่แตกต่างกันซึ่งครอบคลุมไขสันหลังและสมอง สิ่งเหล่านี้เรียกว่า meninges และสามระดับประกอบด้วย: pia, arachnoid และ dura mater slot กระดูกตั้งอยู่เหนือชั้นเหล่านี้ตามด้วย periosteum (เยื่อหุ้มเส้นใยที่หุ้มกระดูก) และผิวหนัง dura mater เป็นชั้นบนสุดของ meninges ซึ่งอยู่ใต้เนื้อเยื่อกระดูก

แล้วสมองของเรานั้นทำงานอย่างไร

สมองของมนุษย์เป็นอวัยวะที่ซับซ้อน ด้วยน้ำหนักประมาณ 3 ปอนด์ประกอบด้วยเซลล์ประสาทประมาณ 100 พันล้านเซลล์และการเชื่อมต่อ 100 ล้านล้าน สมองของคุณเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่คุณคิดรู้สึกและทำ

 • สมองของคุณแบ่งออกเป็นสองซีกหรือซีกโลก ภายในแต่ละครึ่งภูมิภาคจะควบคุมฟังก์ชันบางอย่าง
 • สมองทั้งสองด้านมีลักษณะเหมือนกันมาก แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากในการประมวลผลข้อมูล แม้จะมีสไตล์ที่แตกต่างกัน แต่สมองทั้งสองซีกของคุณก็ไม่ได้ทำงานเป็นอิสระจากกัน
 • ส่วนต่างๆของสมองเชื่อมต่อกันด้วยเส้นใยประสาท หากการบาดเจ็บที่สมองทำให้การเชื่อมต่อระหว่างสองข้างขาดคุณก็ยังสามารถใช้งานได้ แต่การขาดการบูรณาการจะทำให้เกิดการด้อยค่า
 • สมองของมนุษย์มีการจัดระเบียบตัวเองใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือผ่านประสบการณ์ชีวิต ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะ

ในขณะ ที่นัก วิท ยาศาสตร์ยังคงทำแผนที่สมองเรากำลังได้รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นว่าส่วนใดควบคุมการทำงานที่จำเป็น ข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคทางสมองและการบาดเจ็บและวิธีการฟื้นตัวจากโรคเหล่านี้ ตามทฤษฎีการครอบงำสมองซีกซ้ายหรือสมองซีกขวาแต่ละข้างของสมองจะควบคุมการคิดประเภทต่างๆนอกจากนี้ยังกล่าวว่าผู้คนชอบการคิดประเภทหนึ่งมากกว่า อีก ประ เภท หนึ่ง

ตัวอย่างเช่นคนที่ “สมองซ้าย” มักจะพูดว่าเป็นคนมีเหตุผลวิเคราะห์และมี เป้า หมาย มาก กว่า คนที่ “มี สมองที่ถูกต้อง” กล่าวได้ว่าเป็นคนที่มีสัญชาตญาณมีความคิดและเป็นส่วนตัวมากกว่า

ในทางจิตวิทยาทฤษฎีนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานของสมองด้านข้าง สมอง ประ กอบ ด้วยสองซีกที่แต่ละซีกทำหน้าที่หลายอย่าง สมองทั้งสองด้านสื่อสารกันผ่านคลังข้อมูล (corpus callosum) 3.

 • สมองซีกซ้ายควบคุมกล้ามเนื้อทางด้านขวาของร่างกายในขณะที่ซีกขวาควบ คุม กล้าม เนื้อ ที่ อยู่ ทาง ซ้าย นี่คือ สา เหตุที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมองด้านซ้ายเช่นอาจมีผลกระทบทางด้านขวาของร่างกาย

ประวัติศาสตร์

สมองด้านใดด้านหนึ่งควบคุมการทำงานเฉพาะหรือไม่? คนทั้งสมองซีกซ้ายหรือสมองซีกขวา? เช่นเดียวกับตำนานทางจิตวิทยาที่เป็นที่นิยมหลาย ๆ เรื่องสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการสังเกตของสมองของมนุษย์ซึ่งตอนนั้นบิดเบี้ยวและเกินจริงอย่างมาก

ทฤษฎีสมองซีกซ้ายเกิดขึ้นจากผลงานของ Roger W. เพื่อรักษาโรคลมบ้าหมูทนไฟ

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยเหล่านี้ยังมีอาการอื่น ๆ อีกด้วยหลังจากที่เส้นทางการสื่อสารระหว่างสมองทั้งสองข้างถูกตัดขาด ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยสมองแตกหลายรายพบว่าตัวเองไม่สามารถตั้งชื่อวัตถุที่ถูกประมวลผลโดยสมองซีกขวา แต่สามารถตั้งชื่อวัตถุที่ประมวลผลโดยสมองซีกซ้ายได้ จากข้อมูลนี้ Sperry แนะนำว่าภาษาถูกควบคุมโดยสมองซีกซ้าย โดยทั่วไปสมองด้านซ้ายมีแนวโน้มที่จะควบคุมหลาย ๆ ด้านของภาษาและตรรกะในขณะที่ด้านขวามีแนวโน้มที่จะจัดการกับข้อมูลเชิงพื้นที่และความเข้าใจในภาพ 6

การวิจัย

การวิจัยในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่าสมองไม่ได้เป็นแบบแยกขั้วอย่างที่เคยคิด ตัวอย่างเช่นการวิจัยพบว่าความสามารถในวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์นั้นแข็งแกร่งที่สุดเมื่อสมองทั้งสองซีกทำงานร่วมกัน

ปัจจุบันนักประสาทวิทยารู้ว่าสมองทั้งสองข้างทำงานร่วมกันเพื่อทำงานที่หลากหลายและทั้งสองซีกสื่อสารกันผ่านคลังข้อมูล 7 “ไม่ว่าสมองจะถูกปรับเปลี่ยนไปข้างหน้าเพียงใดทั้งสองฝ่ายก็ยังทำงานร่วมกัน” คาร์ลซิมเมอร์นักเขียนด้านวิทยาศาสตร์อธิบายไว้ในบทความของนิตยสาร Discover

แนวคิดจิตวิทยาป๊อปของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาไม่ได้จับความสัมพันธ์ในการทำงานที่ใกล้ชิด สมอง ซีก ซ้าย เชี่ยว ชาญ ในการเลือกเสียงที่ประกอบเป็นคำและคำนวณไวยากรณ์ของวลี แต่ไม่ได้ผูกขาดการประมวลผลภาษา สมอง ซีก ขวา มีความ ไว ต่อ ลักษณะทางอารมณ์ของภาษามากขึ้นปรับให้เข้ากับจังหวะการพูดที่ช้าซึ่งมีน้ำเสียงและความเครียด “

ในการศึกษาหนึ่งโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนได้วิเคราะห์สมองของพวกเขาเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาต้องการใช้อีกด้านหนึ่งหรือไม่

การศึกษาพบว่าในขณะที่บางครั้งกิจกรรมสูงขึ้นในบางบริเวณที่สำคัญ แต่ สมองทั้ง สองข้างมี กิจ กรรมโดย เฉลี่ย เท่า กัน

“ เป็นเรื่องจริงอย่างยิ่งที่การทำงานของสมองบางส่วนเกิดขึ้นในสมองซีกใดซีกหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่ง ภาษามักจะอยู่ทางซ้ายและสนใจทางด้านขวามากกว่า แต่ผู้คนมักจะมีเครือข่ายสมองซีกซ้ายหรือซีกขวาที่แข็งแกร่งกว่า ดูเหมือนว่าจะถูกกำหนดให้เชื่อมโยงกันมากขึ้นโดยการเชื่อมต่อ “ดร. เจฟฟ์แอนเดอร์สันผู้เขียนนำการศึกษาอธิบาย

ในขณะที่ความคิดของนักคิดสมองซีกขวา / สมองซีกซ้ายถูกหักล้างไป แต่ค วาม นิ ยม ยัง คง มีอยู่ ทฤษฎีนี้แนะนำว่าอย่างไร?

ทฤษฎีของสมองทั้งสองซีก

ทฤษฎีคือคนเรามีสมองซีกซ้ายหรือสมองซีกขวาซึ่งหมายความว่าสมองซีกใดซีกหนึ่งของพวกเขาจะเด่นกว่า หากคุณคิดวิเคราะห์และมีระเบียบเป็นส่วนใหญ่คุณจะคิดว่าเป็นคนสมองฝ่อ หากคุณมีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์หรือมีศิลปะมากขึ้นแสดงว่าคุณมีสมองที่ถูกต้อง

ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าสมองทั้งสองซีกทำงานต่างกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในทศวรรษที่ 1960 ด้วยการวิจัยของนักจิตวิทยาและผู้ได้รับรางวัลโนเบล Roger W. Sperry

สมองซีกซ้ายมีวาจาวิเคราะห์และมีระเบียบมากกว่าสมองซีกขวา บางครั้งเรียกว่าสมองดิจิทัล สิ่งต่างๆเช่นการอ่านการเขียนและการคำนวณจะดีกว่า

จากการวิจัยของ Sperry สมองซีกซ้ายยังเชื่อมต่อกับ:

ตรรกะ

การจัดลำดับ

การคิดเชิงเส้น

คณิตศาสตร์

ข้อเท็จจริง

คิดเป็นคำพูด

สมองซีกขวามีการมองเห็นและใช้งานง่ายกว่า บางครั้งเรียกว่าสมองแอนะล็อก มีวิธีคิดที่สร้างสรรค์กว่าและมีระเบียบน้อยกว่า

การวิจัยในสมัยก่อนของ Sperry ชี้ให้เห็นว่าสมองซีกขวายังเชื่อมต่อกับ:

จินตนาการ

การคิดแบบองค์รวม

ปรีชา

ศิลปะ

จังหวะ

ตัวชี้นำอวัจนภาษา

การสร้างภาพความรู้สึก

ฝันกลางวัน

เรารู้ว่าสมองทั้งสองด้านแตกต่างกัน แต่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่เรามีสมองที่โดดเด่นเช่นเดียวกับที่เรามีมือที่ถนัดหรือไม่?

ทีมนักประสาทวิทยาได้ทำการทดสอบหลักฐานนี้ หลังจากการวิเคราะห์สองปีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้พวกเขาไม่พบข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีนี้ถูกต้อง การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กของคน 1,000 คนพบว่าจริงๆแล้วสมองของมนุษย์ไม่ได้นิยมด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าอีกด้าน โดยทั่วไปเครือข่ายในด้านหนึ่งไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าเครือข่ายอีกด้านหนึ่ง

สมองทั้งสองถูกมัดเข้าด้วยกันด้วยการรวมกลุ่มของใยประสาททำให้เกิดทางด่วนข้อมูล แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะทำงานแตกต่างกัน แต่ก็ทำงานร่วมกันและเสริมซึ่งกันและกัน คุณไม่ได้ใช้สมองเพียงด้านเดียวในแต่ละครั้ง

ในระบบประสาทส่วนกลางมีสามชั้นที่แตกต่างกันซึ่งครอบคลุมไขสันหลังและสมอง สิ่งเหล่านี้เรียกว่า meninges และสามระดับประกอบด้วย: pia, arachnoid และ dura mater กระดูกตั้งอยู่เหนือชั้นเหล่านี้ตามด้วย periosteum (เยื่อหุ้มเส้นใยที่หุ้มกระดูก) และผิวหนัง dura mater เป็นชั้นบนสุดของ meninges ซึ่งอยู่ใต้เนื้อเยื่อกระดูก

ไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่เชิงตรรกะหรือสร้างสรรค์คุณจะได้รับข้อมูลจากสมองทั้งสองด้าน ตัวอย่างเช่นสมองซีกซ้ายให้เครดิตกับภาษา แต่สมองซีกขวาช่วยให้คุณเข้าใจบริบทและน้ำเสียง สมองซีกซ้ายจัดการกับสมการทางคณิตศาสตร์ แต่สมองซีกขวาช่วยในการเปรียบเทียบและประมาณการคร่าวๆ

ลักษณะบุคลิกภาพทั่วไปความชอบส่วนบุคคลหรือสไตล์การเรียนรู้ไม่ได้แปลเป็นแนวคิดที่ว่าคุณมีสมองซีกซ้ายหรือสมองซีกขวา

ถึงกระนั้นมันก็เป็นความจริงที่ว่าสมองทั้งสองด้านของคุณแตกต่างกันและบางส่วนของสมองของคุณก็มีความพิเศษ พื้นที่ที่แน่นอนของฟังก์ชันบางอย่างอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละบุคคล

เคล็ดลับในการดูแลสมองให้เฉียบคม

จากข้อมูลของสมาคมโรคอัลไซเมอร์การทำให้สมองของคุณทำงานอยู่ตลอดเวลาอาจช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาและอาจสร้างเซลล์สมองใหม่ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการขาดสิ่งกระตุ้นทางจิตอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์

นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยกระตุ้นสมองของคุณ:

 • ใช้เวลาในแต่ละวันในการอ่านเขียนหรือทั้งสองอย่าง
 • อย่าหยุดเรียนรู้ เข้าชั้นเรียนไปบรรยายหรือพยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ
 • จัดการกับปริศนาอักษรไขว้และซูโดกุที่ท้าทาย
 • เล่นเกมความจำเกมกระดานเกมไพ่หรือวิดีโอเกม
 • ทำงานอดิเรกใหม่ ๆ ที่คุณต้องให้ความสำคัญ

นอกจากการฝึกความคิดแล้วสมองของคุณยังได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายที่ดีอีกด้วย การออกกำลังกายแบบแอโรบิคเพียง 120 นาทีต่อสัปดาห์สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้และความจำด้วยวาจาได้

หลีกเลี่ยงอาหารขยะและให้แน่ใจว่าคุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการผ่านอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และแน่นอนตั้งเป้าหมายว่าจะนอนหลับให้เต็มอิ่มทุกคืน

เคล็ดลับในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์

หากคุณกำลังพยายามบำรุงด้านครีเอทีฟของคุณลองเริ่มต้นด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • อ่านเกี่ยวกับและรับฟังความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น คุณอาจค้นพบต้นกำเนิดของความคิดที่คุณสามารถเติบโตหรือปลดปล่อยจินตนาการของคุณเองให้เป็นอิสระ
 • ลองอะไรใหม่ ๆ. หางานอดิเรกที่สร้างสรรค์เช่นเล่นเครื่องดนตรีวาดรูปหรือเล่านิทาน งานอดิเรกที่ผ่อนคลายสามารถช่วยให้จิตใจของคุณหลงไปในสถานที่ใหม่
 • มองเข้าไปข้างใน วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองลึกซึ้งขึ้นและสิ่งที่ทำให้คุณเลือกได้ ทำไมคุณถึงสนใจกิจกรรมบางอย่างไม่ใช่กิจกรรมอื่น ๆ ?
 • ให้มันสดใหม่ ทำลายรูปแบบชุดของคุณและออกไปนอกเขตสบาย ๆ เดินทางไปยังสถานที่ที่คุณไม่เคยไป ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอื่น เรียนหลักสูตรในหัวข้อที่คุณไม่เคยเรียนมาก่อน

เมื่อคุณได้แนวคิดใหม่ ๆ ให้จดไว้และพัฒนาต่อไป

 • ระดมความคิด เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาพยายามหาทางแก้ไขหลาย ๆ วิธี
 • เมื่อทำงานบ้านง่ายๆเช่นล้างจานให้ปิดทีวีทิ้งไว้และปล่อยใจให้หลงไปที่ใหม่ ๆ
 • พักผ่อนผ่อนคลายและหัวเราะเพื่อให้น้ำผลไม้สร้างสรรค์ของคุณไหลเวียน

แม้แต่บางสิ่งที่สร้างสรรค์เช่นเดียวกับ ดน ตรี ก็ต้องใช้เวลาความอดทนและการ ฝึก ฝน ยิ่งคุณ ฝึก ฝน กิจ กรรมใหม่ ๆ มากเท่าไหร่สมองของคุณก็จะปรับตัวเข้ากับข้อมูลใหม่มาก ขึ้น เท่า นั้น

ต้องการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของคุณหรือไม่? ลองใช้สมุดระบายสีสำหรับผู้ใหญ่

มารู้จักระบบการทำงานของสมองซีกซ้าย และ สมองซีกขวากัน ไม่ว่าคุณจะหาสมการพีชคณิตที่ซับซ้อนหรือวาดภาพงานศิลปะนามธรรมสมองทั้งสองข้างของคุณก็มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและให้ข้อมูลคุณไม่ได้ใช้สมองซีกซ้ายหรือสมองซีกขวาอย่างแท้จริง แต่คุณสามารถเล่นเพื่อจุดแข็งและขยายขอบเขตความคิดของคุณต่อไป สมองที่ปกติและแข็งแรงสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขต

อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *